Que significa per a tu cuidar? Cuidar-se? 🌿

Sabíeu que si ens remuntem a l’origen llatí de la paraula, aquesta prové de “cogitare”, que sembla que significava pensar? ✨
Com us deixa saber això?, com imagineu que era o significava cuidar-se en aquella època?

A grans trets pot semblar que avui dia cuidar, cuidar-se, no té massa a veure amb pensar oi?, mes en fer, actuar, esforçar-se… en una dieta, fer ioga, prendre infusions…

Per mi cuidar-se, cuidar, té molt a veure amb el pensar… podria ser el perfecte equilibri entre el pensar i el fer… El perfecte equilibri o recerca d’aquest entre lo biològic, psicològic i social, entre lo físic i espiritual, entre el jo, tu i el tot…

«Cogitare» es compon de “co”: tot, junt, unitat … + “agitare”: posar en moviment, donar voltes a les coses, agitar…

💚 Conèixer-te a tu o a l’altra persona, animal, arbre, objecte, material, espai… el que sigui que es vulgui cuidar, per SABER que (es) necessita tenint en compte els diferents aspectes de cada individualitat única i alhora la idea d’unitat… des del coneixement propi, la dedicació de temps en conèixer, saber…

Així doncs, semblaria que la idea de repetir patrons, receptes, consells… imposats o recomanats per altres sense donar-li voltes i reflexionar no entraria dins aquesta definició de cuidar…
🌱 Evidentment, busquem la font o inspiracions del coneixement per moltíssimes vies, però l’última només està en el fruit del teu pensar, del teu sentir intern que et marca que fer, de l’acte complet de cuidar, a tu mateixa i als altres.

×